ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΡΕΑΤΙΑ ΔΙΚ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 08:34:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της διαδικασίας ανάθεσης για την σύναψη συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2019 (παρ.1 άρθρου 221 του Ν.4412/2016
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 08:21:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για το έτος 2019 (παρ.11δ άρθρου 221 του Ν.4412/2016).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 07:53:12
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  20-02-2019 07:34:13
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.2 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
Θέμα:  Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής Προμηθειών για το έτος 2019 (παρ.11β άρθρου 221 του Ν.4412/2016)
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  19-02-2019 14:08:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την «Υπηρεσία καθαρισμού γεώτρησης Βάτου στην θέση Βουνό».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  19-02-2019 13:21:03
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Παροχή υπηρεσίας για σχεδιαστική υποστήριξη σε έκδοση οικοδομικής αδείας για διαρρυθμίσεις του ενοικιασθέντος καταστήματος από την ΔΕΥΑΚ»
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  19-02-2019 13:19:19
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για την «Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος για την παραχώρηση αντλιοστασίου από τον Μουμούρη Γεώργιο στον Αρίλλα Κέρκυρας»
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  19-02-2019 13:15:01
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για την «Παροχή υπηρεσιών ανάρτησης δημοσιεύσεων στην ιστοσελίδα deya-ker.gr».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  19-02-2019 13:11:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΣΥΓΚΕΝ/ΚΟΣ ΔΕΗ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  19-02-2019 12:08:53

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.