ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  BEBAIΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ( ΦΟΡΟΣ 3% ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ)
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 14:22:33
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών σε οχήματα της ΔΕΥΑΚ.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 14:06:04
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ΔΕ Λευκιμμαίων.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 13:54:10
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 13:52:06
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 13:43:40
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 12:26:15
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 12:21:07
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 2.790,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ ως εξής :KA : 12.00.090.000 ποσό : 2.250,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 540,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 12:14:51
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  EIΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΣ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 12:13:37
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  03-12-2018 12:06:15

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2018 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.