ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 1.041,60 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ως εξής :26.01.000.002 KA : ποσό : 840,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 201,60
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-05-2019 09:43:42
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΕΣΠΕΡΙΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-05-2019 09:41:20
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  13-05-2019 09:20:02
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2019 14:46:11
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 6.820,00 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΑΠΟΦ. Δ.Σ.20-620/2018) ως εξής : 61.00.000.000 KA : ποσό : 5.500,00 KA : 54.00.600.000 ποσό : 1.320,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2019 13:50:19
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για τις «Εργασίες επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των μεταφορικών μέσων της Δ.Ε. Θιναλίων».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2019 13:47:38
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ.Ε Κερκυραίων 2019».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2019 13:45:00
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.2.2 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Θέμα:  Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών κατανάλωσης νερού έτους 2018-2019».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2019 13:42:11
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2019 13:20:28
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Θέμα:  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  10-05-2019 12:43:28

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.