ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Γ.3.1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Θέμα:  Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ( Έγκριση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤ. 21866/18-05-2018).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-02-2019 09:10:54
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 16.289,22 ευρώ, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 για ΜΙΚΡΕΣ ΒΕΛΤ. ΑΠΟΧ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΗΣ ως εξής :KA : 15.05.007.800 ποσό : 16.289,22 KA : 54.00.600.000 ποσό : 0,00
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  18-02-2019 08:29:17
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Δ.1 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Θέμα:  Έγκριση απευθείας ανάθεσης μετά από συγκέντρωση προσφορών για τις «Υπηρεσίες διαμόρφωσης θέσεων για γεωτρήσεις σε Δουκάδες και Νεοχωράκι».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2019 14:01:49
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.2.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Θέμα:  Απευθείας ανάθεση προμήθειας σωλήνων ύδρευσης Δ.Ε. Θιναλίου
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2019 10:21:23
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Θέμα:  Λήψη απόφασης για συνδρομές σε εφημερίδες κι ενημερωτικά έντυπα (Διαδικτυακά προγρ/τα, Ε.Δ.Ε.Υ.Α κ.λ.π.).
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2019 09:56:25
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα:  Αίτημα για χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης 6059/05-07-2018 για την «Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Κέντρου» από την προμηθεύτρια εταιρεία Γ. Κοντός – Α. Σάκκος Ο.Ε.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2019 09:54:30
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Αίτημα για χορήγηση παράτασης του χρόνου παράδοσης της σύμβασης 12704/20-12-2017 για την «Προμήθεια ντίζελ κίνησης και βενζίνης τμήματος Νότου» από τον προμηθευτή Αρσένη Κων. Κουλούρη.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2019 09:52:29
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για «Αμοιβές τρίτων για επίβλεψη και εκτέλεση εργασιών συντήρησης ΕΕΛ Πόλης Κέρκυρας».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2019 09:49:55
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και όρων δημοπράτησης για την «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης στην Ε.Ο. Πέλεκα».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2019 09:47:57
Ηλεκτρονικό Αρχείο:  Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος:  Β.1.3 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Θέμα:  Έγκριση μελέτης και τρόπου ανάθεσης για τις «Υπηρεσίες Εγκατάστασης Δικτύου Δομημένης Καλωδίωσης».
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης:  15-02-2019 09:45:15

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.