ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΔΑ: Ψ3Θ7ΟΡΓΤ-8Ι8

Κατάσταση: Αναρτηθείσα
Ημερομηνία ανάρτησης: 06-12-2018 13:10:31
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 06-12-2018 13:10:31
Ηλεκτρονικό Αρχείο: Λήψη Αρχείου Προβολή Αρχείου
Τύπος: Α.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Θέμα: Αίτημα κ. Αλεξάνδρου-Βασιλείου Πανδή συζ. Ιωάννας Στρωματιά για εφαρμογή της από 1-7/13-02-2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώην ΔΕΥΑ Λευκιμμαίων για συμψηφισμό του χρέους της ΟΠΑΔΗΛ με χρέος του κ. Αλεξάνδρου Πανδή από λογαριασμούς νερού.
Θεματικές κατηγορίες: 
 • 04 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
 • 24 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
 • 16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αρ. πρωτοκόλλου: 18-568/2018
Ημερομηνία έκδοσης: 30-10-2018
Φορέας: 50308 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Οργανωτικές Μονάδες: 
 • 85705 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Υπογράφοντες: 
 • 100014373 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΑΪΤΑΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Λεπτομέρειες:
Στοιχεία ΦΕΚ (Αρ., Τεύχος, Έτος): Χωρίς τιμή
Αριθμός Πράξης/Απόφασης: 18-568/18
Τύπος Πράξης: Πράξη Οργάνου Διοίκησης ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού (και εποπτευόμενων φορέων τους)
Συναρμόδιοι Φορείς:
Δείτε επίσης και ..: Χωρίς τιμή

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
 • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
 • 26610 42362
 • 26610 44110
 • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

 • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
 • 26610 39516
 • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.