ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκθέτει σε απευθείας ανάθεση, την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών απασχόλησης γερανών 2015  και κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 54.245,46€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κωδικού 61.98.60.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν την μελέτη και τα έντυπα για την υποβολή των προσφορών  από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Αγγελική Φαϊτά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή τους στην διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο τους στην γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι τις 03/09/2015 και ώρα 13:00μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 04/09/2015 και ώρα 11:00 π..μ. από την επιτροπή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών.Ελληνικά Ταχυδρομεία

Η ΔΕΥΑ Κέρκυρας ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι οι νέοι λογαριασμοί Ύδρευσης & Αποχέτευσης μπορούν να εξοφληθούν και σε όλα τα καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.)

Βρείτε ένα κατάστημα ΕΛ.ΤΑ κοντά σας


Εργασίες

Η ΔΕΥΑΚ ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 29-06-2015 ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης στην οδό Ευγ. Βουλγάρεως στο κέντρο της πόλης, στο τμήμα που θα πεζοδρομηθεί. 

Ενδεχομένως κατά το διάστημα αυτό της αντικατάστασης θα υπάρξουν μικροδιακοπές υδροδότησης στις γύρω περιοχές καθώς και θέματα προσωρινής διακοπής της κυκλοφορίας από την οδό Βελισσαρίου, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν τα συνεργεία μας. 

Ζητάμε την κατανόηση των καταναλωτών για την όποια ταλαιπωρία πιθανόν να υποστούν, κατά το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των εργασιών.


Η ΔΕΥΑ Κέρκυρας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ηλεκτρολογικών  βλαβών του αντλιοστασίου και του σταθμού βιολογικού καθαρισμού των Λιαπάδων καθώς και τις εργασίες επισκευών, ώστε να λειτουργούν κανονικά, τα λοιπά μηχανημάτα του σταθμού βιολογικού καθαρισμού.


Η ΔΕΥΑ Κέρκυρας ενημερώνει τους καταναλωτές, που ενδιαφέρονται, ότι παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς την επιχείρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4321/2015 (μέχρι 100 δόσεις).

Προσοχή! Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Ιουλίου 2015.

Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου ότι οι διακοπές υδροδότησης που αντιμετωπίζουν οφείλονται σε σοβαρό πρόβλημα στην κεντρική Γεώτρηση της περιοχής. Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ βρίσκονται καθημερινά στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος και την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων υδροδότησης.


Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δ. Κέρκυρας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), προτίθεται να δημιουργήσει Πρακτορεία είσπραξης Λογαριασμών, στις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες των πρώην περιφερειακών δήμων του νησιού, σε συνεργασία με κατά τόπους ιδιώτες επιτηδευματίες.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.