ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκθέτει σε απευθείας ανάθεση, την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης δεξαμενής για την περιοχή «Γιμάρι» της Κέρκυρας και κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ενημερώνει ότι από 18 Απριλίου 2016  εντατικοποιείται το πρόγραμμα διακοπής υδροδότησης λόγω οφειλών.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από λογαριασμούς Ύδρευσης-Αποχέτευσης, να προσέλθουν να εξοφλήσουν άμεσα τις οφειλές τους, προκειμένου να αποφύγουν το αναγκαστικό μέτρο της διακοπής της υδροδότησής τους.


Στα πλαίσια της υποβοήθησης και ολοκλήρωσης του φακέλου του μεγάλου έργου με τίτλο « Ύδρευση Κέρκυρας» που προωθεί το Ελληνικό Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη την 15η και 16η Μαρτίου 2016 στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, εκπροσώπων της ομάδας JASPERS της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εκπροσώπων της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΕΡΑΑ με στελέχη και την Διοίκηση της επιχείρησης.


Η ΔΕΥΑΚ ενημερώνει ότι μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις, την 16/2/2016 παρουσιάστηκε σε γεώτρηση της περιοχής Αγίου Μαρτίνου, έντονη οσμή και αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του νερού με το οποίο τροφοδοτείται η ευρύτερη περιοχή της Αχαράβης.


Η Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.


Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εκθέτει σε απευθείας ανάθεση, την ανάδειξη αναδόχου της παροχής υπηρεσιών απασχόλησης γερανών 2015  και κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 54.245,46€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κωδικού 61.98.60.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν την μελέτη και τα έντυπα για την υποβολή των προσφορών  από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Αγγελική Φαϊτά) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή τους στην διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο τους στην γραμματεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. μέχρι τις 03/09/2015 και ώρα 13:00μ.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 04/09/2015 και ώρα 11:00 π..μ. από την επιτροπή διενέργειας δημοσίων διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 07:00 - 14:30
ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ
Για την εξ. πελατών δείτε στη σελίδα Εξυπηρέτηση Πελατών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • ΚΕΝΤΡΙΚΑ
  • 9η πάροδος Ι. Θεοτόκη 1
  • 26610 42362
  • 26610 44110
  • info@deya-ker.gr

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

  • Πλάντραφος, Ποταμός, Κέρκυρα
  • 26610 39516
  • support@deya-ker.gr
© 2019 ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Created by open.tech.